Onderwijs

Beelddenken als talent

“Het zit er wel in maar het komt er niet uit”  is een veelgehoorde uitspraak bij kinderen en jongeren met een voorkeur voor het visuele leersysteem, ook wel beelddenkers genoemd.

Als gecertificeerd beelddenkspecialist (©Beeld & Brein) ondersteun ik kinderen en jongeren bij het vinden van aansluiting bij de leerstof vanuit de krachten en talenten die horen bij beelddenken. Wanneer zij de lesstof leren vertalen naar hun eigen voorkeurs-leersysteem blijkt er ineens ‘veel meer in te zitten dan er uit kwam’.

Wat is beelddenken?

Bij beelddenkers verloopt de informatieverwerving en -verwerking op een andere manier dan bij ‘taaldenkers’ (verbale leersysteem). De  snelle, creatieve en associatieve leerstijl van een beelddenker staat vaak lijnrecht tegenover het strakke talige onderwijssysteem. Omdat de manier van informatieverwerving vaak niet aansluit bij de gangbare manier van lesgeven krijgen beelddenkers regelmatig  problemen met de leerstof op school. Ook lijken zij, tegenstijdig genoeg, een trager leertempo en een zwakker concentratievermogen te hebben.  

Een beelddenker slaat bijvoorbeeld geen woordbeeld op maar een betekenis (kolonie/ver weg land). De betekenis verdringt het schriftwoord  waardoor woordvindingsproblemen ontstaan. Enkele andere kenmerken zijn:

* Moeite met woorden die geen beeld hebben (bijv. democratisch)

* Laag werktempo in de klas; daarentegen opvallend hoog werktempo bij handelen/reageren

* Leren vanuit overzicht en geheel

* Originele oplossingen bedenken

* Overeenkomsten zien

* Faalangstig

* Tegen vakantie extreem moe, veel energie geleverd

SOVA Coaching en training

Deze pagina is nog in ontwikkeling.