Zorg en welzijn


individueel traject

Soms kan er binnen een begeleidings-  of behandeltraject  behoefte zijn aan een andere ingang. Of  is er een specifieke coachvraag waar binnen de instelling geen tijd voor is.

De hulpvraag wordt in overleg met de cliënt , ouders of verwante en/of behandelaar of persoonlijk begeleider vastgelegd  in een individueel ontwikkeltraject. De persoonlijk hulpvraag  van de cliënt is het vertrekpunt. Trajecten in zorg- en welzijnsinstellingen zijn altijd op maat. 

Training basis-communicatie

“ Je begrijpt me niet” of “ Je weet toch wat ik bedoel, dat heb ik al zo vaak gezegd…”

Wie herkent het niet? Communiceren is soms hard werken. We gaan er met alle goede intenties vaak vanuit dat de ander wel begrijpt wat we bedoelen. In deze interactieve training gaan we aan de hand van de taal van de hond werken aan de communicatie tussen mensen.

Wat ‘zegt’ de ander? Wat doe ik? En hoe word ik gehoord en gezien?
Basisvaardigheden in omgaan met elkaar en bewustwording van eigen handelen in de sociale omgang.

De training wordt gegeven in kleine groepen (max 5)

Contact

Telefoon   06-2727 8222
E-mail       
info@hoofdharthond.nl

Social Media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.  Volg ons op facebook.

Copyright  2018 - Kruithof IT Consultancy