Zorg en welzijn


individueel traject

Soms kan er binnen een begeleidings-  of behandeltraject  behoefte zijn aan een andere ingang. Of  is er een specifieke coachvraag waar binnen de instelling geen tijd voor is.

De hulpvraag wordt in overleg met de cliënt , ouders of verwante en/of behandelaar of persoonlijk begeleider vastgelegd  in een individueel ontwikkeltraject. De persoonlijk hulpvraag  van de cliënt is het vertrekpunt. Trajecten in zorg- en welzijnsinstellingen zijn altijd op maat.